UWAGA BENEFICJENCI ! PDF Drukuj Email

Informujemy, iż Beneficjent Pomocy przed podpisaniem Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego powinien złożyć
następujące dokumenty (w 2-óch egzemplarzach, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

 

Umowa (nowa) , oraz załączniki poniżej:

1. Wniosek/kopia wniosku o dofinansowanie Beneficjenta pomocy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami.
2. Uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy (Załącznik 2)
3. Wzór zestawienia poniesionych wydatków inwestycyjnych (załącznik nr 3).
4. Weksel wraz z deklaracją wekslową (załącznik nr 4)
5. Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (KRS)
6. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji REGON:
7. Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS prowadzonej
działalności gospodarczej

8. Formularz identyfikacji finansowej dot. rachunku bieżącego (tj. rachunku, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą) – załącznik nr 8
9. Oświadczenie o nieotrzymaniu z innej pomocy dot. tych samych kosztów - (załącznik nr 9)
10. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej (jeśli dotyczy) - załącznik nr 10 a
11. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (jeśli dotyczy) - załącznik nr 10 b
12. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 11)
13. Statut spółdzielni socjalnej

Pobierz wszystkie załączniki spakowane winrar

 

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w biurze projektu tj. Starostwie Powiatowym w Łomży,

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój 323r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
LISTA OSÓB, ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO PDF Drukuj Email

OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY CO NAJMNIEJ 60% PUNKTÓW OGÓLNEJ SUMY PUNKTÓW ORAZ W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH OCENY MERYTORYCZNEJ UZYSKAŁY PRZYNAJMNIEJ 40 % PUNKTÓW:

Lp.

Imię i nazwisko

1

Karwowski Paweł

2

Wróblewski Tomasz

3

Bargielski Paweł

4

Wróblewska Barbara

5

Karwowska Jolanta

6

Szydlik-Lipińska Aneta

7

Sobocińska – Kijek Olga

8

Tyszka Małgorzata

9

Wawrzyński Patryk

10

Wiska Anita

11

Domańska Mariola

12

Malesa Marzenna

13

Brzózka Elżbieta

14

Kowalczyk Agata Ewa

15

Szaniawska Sylwia

16

Siok Renisława

17

Florczyk Hanna Ludmiła

18

Kulesza Marzena

19

Borawska Dorota

20

Wierciszewska Monika

21

Sulewska Joanna

22

Falkowska Ewa

23

Wiska Lucyna

24

Sakowska Anna

25

Wiesława Poreda

26

Kotowska Danuta

27

Barbara Milewska

28

Wioletta Kurek

29

Marta Jackowska

30

Sylwia Wiśniewska

31

Helena Rybicka

32

Małgorzata Motycka

LISTA REZERWOWA: OSOBY, KTÓRE PRZESZŁY POZYTYWNIE OCENĘ FORMALNĄ I MERYTORYCZNĄ WNIOSKU ALE NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA ZE WZGLĘDU NA BRAK ŚRODKÓW

1.

Małgorzata Jórzak

2.

Katarzyna Frąckiewicz

3.

Ewa Kropiewnicka

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA WSPARCIA tj. NIE OTRZYMAŁY CO NAJMNIEJ 60% PUNKTÓW OGÓLNEJ SUMY PUNKTÓW ORAZ W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH OCENY MERYTORYCZNEJ UZYSKAŁY PRZYNAJMNIEJ 40 % PUNKTÓW

1

Ewa Boguska

2

Andrzej Gromek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Szkolenie podsumowując II etap projektu PDF Drukuj Email

W czwartek 2 sierpnia br. w sali restauracji AMADEUS w Łomży Uczestnicy projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro” spotkali się na szkoleniu podsumowującym II etap realizacji projektu. Spotkanie pod hasłem Sztuka motywacji i techniki komunikacyjne miało na celu ugruntowanie wiedzy dotyczącej spółdzielczości socjalnej z możliwością zadawania pytań kadrze projektu oraz doradcom, którzy służyć będą naszym Beneficjentom wsparciem w tworzeniu dokumentacji o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie spółdzielni socjalnej bądź na przystąpienie do spółdzielni już istniejącej. Szkolenie było także szansą dla tych uczestników, którzy dotychczas nie utworzyli min. 5 os grupy do lepszego poznania się i wypracowania wspólnego przedsięwzięcia.

 

Po zrealizowaniu części szkoleniowej i omówieniu dalszych założeń dotyczących realizacji projektu przyszedł czas na część nieoficjalną, podczas której uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty ukończenia Szkolenia. Certyfikaty wręczał Wicestarosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki, który przy tej okazji życzył wszystkim zgromadzonym uczestnikom wytrwałości i sukcesów w tworzeniu spółdzielni socjalnych, gratulował także zaangażowania, pomysłów i chęci zmiany swojej sytuacji zawodowej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe w ramach projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro” PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,

Dobiega końca etap szkoleniowy w realizacji projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro” w związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Łomży ogłasza nabór na dokumenty związane z wsparciem finansowym.

Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2012r. do godz. 12.00. w pokoju 323 w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

Złożenie wniosku  po określonym terminie wyklucza uczestnika projektu z możliwości ubiegania  się o wsparcie finansowe w ramach projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro”.

Pomocą doradczą w wypełnianiu wniosku i załączników służą wyłonieni w konkursie doradcy:

  1. Monika Duchnowska – 512 383 453
  2. Katarzyna Jankowska – 500 244 766
  3. Krzysztof Leończuk – 693 075 249

Prosimy o kontakt telefoniczny z ww. doradcami.

UWAGA!: Wniosek, regulaminy oraz wszystkie niezbędne do złożenia załączniki znajdują się w zakładce Wsparcie Finansowe Spółdzielni Socjalnej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 3 z 5